Strona główna
PowrótOtwarcie Izby Pamięci Łowickich Żydów
18 grudnia 2009 roku w Muzeum w Łowiczu została uroczyście otwarta Izba Pamięci Łowickich Żydów. Izba poświęcona jest tym, którzy przez kilkaset lat żyli w Łowiczu, byli jego aktywnymi obywatelami i stanowi ona kontynuację działań zmierzających do przybliżenia historii naszego miasta. Pierwszym krokiem w tym kierunku było odsłonięcie 18 grudnia 2007 r. pomnika - monumentu poświęconego Polakom, Żydom i jeńcom sowieckim, ofiarom nazistowskiego terroru zamęczonych w latach 1939-1945 w niemieckich obozach pracy przymusowej w Małszycach i Kapitule.

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hejnału miasta Łowicza, po którym burmistrz Krzysztof Jan Kaliński przywitał licznie zebranych gości i mieszkańców miasta oraz przybliżył zarys historii łowickich Żydów i ideę powstania izby.

Szerzej o tym, w rozważaniach na kanwie dziejów żydowskiej społeczności miasta pt. „Żydzi łowiccy. U siebie czy gościnnie?”, powiedział dr Jakub Petelewicz, reprezentujący Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk, współtwórca powstałej izby. W tym czasie, delegacja składająca się z radnych miejskich i przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej złożyła wieniec z kwiatów przed wspomnianym pomnikiem na łowickich Błoniach.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i przyznano nagrody uczestnikom konkursu literacko-plastycznego „Społeczność żydowska na Ziemi Łowickiej”, który był ogłoszony na początku września przez Bibliotekę Miejską im A.K Cebrowskiego w Łowiczu. Wszyscy, którzy zdecydowali się skorzystać z zaproszenia i przyszli na otwarcie izby, mogli również wysłuchać koncertu tradycyjnej muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu DI KUZINE. Występ bardzo podobał się słuchaczom, a wykonawcy zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Głównym punktem programu było jednak samo otwarcie Izby Pamięci Łowickich Żydów, którego, przecinając biało-czerwoną wstęgę, dokonali dyrektor Instytutu Żydowskiego w Warszawie Eleonora Bergman, biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba oraz burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.

Izba ukazuje dzieje łowickich Żydów od ich pojawienia się w mieście, poprzez powstanie i intensywny rozwój gminy żydowskiej, aktywny udział w społeczno-gospodarczym życiu miasta w XIX i XX wieku, wybuch II wojny światowej, aż do ostatecznej zagłady. Izba w założeniu ma pełnić nie tylko charakter edukacyjny, ale również wymiar ponadczasowy i duchowy.

Izba Pamięci Łowickich Żydów powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2009 © Copyright by Urząd Miejski w Łowiczu
Wykonanie: FAST4NET strony www